Els vidus poden cobrar el ccomplement per progentor de la seva pensió de viduïtat.

Guía publicada por:

Complement pensió de viduïtat

¿Què és el complement per progenitor a les pensions?

És el complement a les pensions de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent establert a l'article 60 de la Llei General de la Seguretat Social vigent fins al dia 3 de febrer de 2021.

 

¿Quins requisits han de complir els pares per obtenir aquest complement?

A partir de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 12 de desembre de 2019 els pares biològics o adoptius també poden demanar aquest complement sempre que:

* tinguin aprovada una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021

* siguin pares de 2 o més fills nascuts abans de ser aprovada la seva pensió.

 

¿Tots dos progenitors poden cobrar aquest complement?

Sí. Així ho ha declarat el Tribunal Suprem ( sentència de 17 de febrer de 2022)

 

¿Quina és la quantia del complement?

Aquest complement, que té naturalesa jurídica de pensió pública contributiva, consisteix en un import equivalent al resultat d'aplicar a la quantia inicial de la pensió el percentatge següent:

a) En el cas de 2 fills: 5 per cent.

b) En el cas de 3 fills: 10 per cent.

c) En el cas de 4 o més fills: 15 per cent.

Per a determinar el dret a aquest complement així com la seva quantia únicament es computaran els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió corresponent.

Fins quan es pot sol·licitar ?

Fins el dia 11 de desembre de 2024

Pedir más información sin compromiso