Regularitzación catastral

Referent a la regularització cadastral d'edificacions rurals: masies i instal·lacions agricoles. Les masias tradicionals tenian una part de la superfície destinda a corts de bestiar i un altre a graners. Es normal que al momen present el bestiar no sigui a dintre de les masies, i el gra ja no es guarda a casa. Aquestes superfícies, quina consideració tenen a la regularitzaió caddastral que está en curs.

Respuestas de otros profesionales:
Premium
Abogado Urbanistico Barcelona Frederic Lloveras
Contestado

Hauria de veure la proposta que fa el Cadastre. Normalment correspondria a magatzem, pero hi ha diferents tipus amb valoracions diferents. En tot cas el fet d'estar en desus no afecta la valoracio cadastral.

Esta respuesta es orientativa y no supone un dictamen jurídico ya que el profesional no dispone de toda la información del caso. Para completar la información, por favor contacte con este Abogado