Divorci notarial a Salt

Guía publicada por:

¿ Com tramitar divorci notarial a Salt ?

Quan es pot tramitar un  divorci davant d’un Notari ?

Es pot tramitar el divorci davant de Notaria quan el divorci és per acord dels dos cònjuges

Es pot tramitar el divorci de :

  • Cònjuges sense fills
  • Cònjuges amb fills emancipats
  • Cònjuges amb fills majors d’edat

 

Es obligatòria l’assistència d’advocat ?.

L’assistència d’un advocat a l’acte notarial és obligatòria.

Els cònjuges poden :

  • Ser assistits per un mateix advocat
  • Ser assistit per un advocat cadascun d’ells.

 

Davant de quin Notari ?

El divorci s’ha de tramitar pel Notari del domicili dels cònjuges.

Pot sol.licitar-nos més informació.

Pedir más información sin compromiso