Com valorar casa meva ?

Guía publicada por:

Valoració de la propietat immobiliaria

Per a valorar una propietat immoble :

  • En primer lloc cal obtenir la informació que d’ella consta en el correspoent  Registre de la Propietat ( ubicació, metres quadrats, història,  càrregues, etc. ).

  •   Coneguda la informació registral es valora el continent de la propietat.

 

             El continent està format per :

               * el valor del sòl ( euros / metre quadrat )

               * el valor de la construcció :

                                la seva estructura : parets, sostre, terra, paviment,...

                                les seves instal.lacions : aigua, electricitat, gas,...

                                la seva decoració fixa : parquet, motllures , pintura,...

                                els altres elements fixes :

 

  • Valorat el continent es valora el contingut de la propietat.

 

                El contingut és tot allò que hi ha a l’interior d’una casa: mobles, electrodomèstics, ordenadors, roba, joies,...

 

         També caldrà tenir en compte el valor de la propietat al lloc on es troba.

         També caldrà tenir en compte la finalitat de la valoració ( sinistre, divorci, herència, divisió de patrimoni,...)

          El valor obtingut, en base l’exposat, és el valor de la propietat en aquell moment. Això és així perquè els valors tant del continent com del contingut varien amb el temps.

Pedir más información sin compromiso