Incapacitat temporal per coronavirus

Guía publicada por:

Qui en pot ser beneficiari? Quina és la prestació?

 

  • puc estar en situació d’incapacitat temporal si tinc la malaltia de coronavirus ?

  • ·         puc estar en situació d’incapacitat temporal si estic aïllat(da) per la infecció de coronavirus ?.

  • ·         Qui pot ser beneficiari(a) d’aquesta incapacitat temporal ?

La persona treballadora per compte propi o aliè que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de Seguretat Social. La data del fet causant serà la data en què s'acordi l'aïllament o malaltia del(la) treballador(a), sense perjudici que l'informe de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

  • Quina és la contingència d’aquesta incapacitat temporal ?

La contingència és assimilada a l’accident de treball

  • quants dies puc estar en situació d’incapacitat temporal per coronavirus?

 

En ambdós casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa i la corresponent alta.

 

  • Què cobraré durant la incapacitat temporal per coronavirus?

 

Es cobrarà el 75% de la corresponent base reguladora.

 

  • Des de quin dia cobraré la prestació d’incapacitat temporal per coronavirus?

 

Des del primer dia de baixa.

 

  • Quina llei ho disposa ?

l’article 5 del RD-llei 6/2020 de 10 Mar. (adopta determinades mesures urgents en l’ àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública)

Pedir más información sin compromiso